Autoritzacions

Documentació necessària per a la ronda solar 2023 - 2024.

Descarregueu-les, empleneu-les, imprimiu-les i porteu-les.


Moltes gràcies!!

Inscripció a l'agrupament

Inscripció majors d'edat

Tornar sols a casa

Fotografies menors d'edat

Fotografies majors d'edat

Fitxa sanitària menor d'edat

Fitxa sanitària major d'edat

Compte bancari

Viatje amb vehicle privat

Participació en activitats