Kraal

El Kraal està format per l’equip de scouters que desenvolupa les activitats de l’agrupament. Els membres del kraal es reparteixen a les diferents seccions, encarregant-se una persona de coordinar cada secció. A més hi ha un cap d’agrupament, que coordina el kraal i realitza les gestions de l’agrupament.

Tots els seus membres han format part de l’agrupament al llarg de les diferents etapes i decideixen continuar formant-ne part una vegada han acabat de ser xiquets.


El Kraal té una funció molt important dins del Cohinoor, ja que són els encarregats de transmetre els valors scouts als xiquets i xiquetes.


Els membres del Kraal es formen per a poder desenvolupar les seues funcions, realitzant cursos de monitors de temps lliure i direcció d’activitats. El Kraal es reuneix formant el consell, l’espai en el que es prenen les decisions pedagògiques i sobre les activitats.