Pioners

La secció de pioners es va crear a França als anys 70 per tal de donar una millor cabuda als adolescents, que aleshores estaven partits entre les seccions de tropa i rutes. Els pioners i les pioneres tenen entre 14 i 16 anys. Els seus projectes s’anomenen empreses i s’organitzen en equips. Els pioners i pioneres porten una camisa de color roig i panyoleta. Si han realitzat la promesa realitzen la salutació escolta.

Les seues activitats comencen a ser diferents a les de les seccions més petites, ja que són ells mateix els que les proposen, d’acord amb els seus interessos. Els seus projectes comencen a deixar de banda el joc per tal de realitzar activitats que siguen útils més enllà d’ells mateix. A més, les seues activitats estan molt vinculades amb les tècniques tradicionals escoltes, el pionerisme, consistents en realitzar nucs, aprendre a utilitzar ferramentes i realitzar construccions amb elements de la natura.

Els nostres pioners i pioneres han participat activament en molts dels projectes que hem realitzat. Un dels seus últims projectes va ser la recaudació de fons per a poder anar a Gaztelugatxe (País Basc) i col·laborar en la neteja del bosc.