Tropers

La tropa va ser la secció originària de l’escoltisme. Tot i que originalment estava formada per adolescents, actualment les edats dels tropers i troperes estan compreses entre els 11 i els 13 anys. A partir de la secció de tropa ja no hi ha un marc simbòlic estable, sinó que se’n crea un per a cada projecte, que va diluint-se segons creixen els membres de les seccions.

Els projectes de tropa s’anomenen Aventures i els seus grups patrulles, que s’identifiquen cadascuna amb un animal. Tradicionalment les patrulles del Cohinoor han sigut (Àguiles, Falcons, Panteres...). Els tropers i troperes porten una camisa de color blau i poden portar panyoleta amb panyoleter una vegada han realitzat la promesa escolta.

Els tropers i troperes realitzen la salutació escolta, que consisteix en alçar els dits índex, el dit del mig i el dit anular, mentre que els dits gros i xicotet es queden arrupits, quedant el gros per damunt del xicotet. Aquesta salutació simbolitza el que Baden Powell va anomenar els tres pilars de l’escoltisme (Lleialtat, abnegació i puresa) i també que el gran ha de protegir al xicotet. Quan saluden pronuncien la frase:

“Scouts sempre: A punt!”